Apie mokyklą

Viskas prasidėjo 1957 m., kai nacionalizuotame Šakių parapijos klebonijos pastate, antrame aukšte, penkiuose kambariuose, Lietuvos TSR Kultūros ministerijos ir Šakių DŽDT Vykdomojo komiteto sprendimu buvo  įkurta septynmetė Šakių vaikų muzikos mokykla, o pirmuoju mokyklos direktoriumi paskirtas kaunietis, akordeono mokytojas Juozas Rackevičius. Mokykloje ima veikti fortepijono, akordeono, smuiko, teorijos, o vėliau ir pučiamųjų klasės, kuriose dirba  pirmieji mokytojai – Vytautas Labūnaitis, Benediktas Vasiliauskas, Jurgis Palionis. Raštvedybą tvarko mokytojas Juozas Jonikaitis, o mokyklos  biblioteka puikiausiai telpa nedidelėje spintoje.

1960 m. antruoju mokyklos direktoriumi paskiriamas ir smuiko bei akordeono  klasėse dėsto Jurgis Palionis.  Jis – akordeonininkų orkestro įkūrėjas ir vadovas. Mokytojas Leonidas Kebleris savo atsiminimuose apie tuos laikus rašo:

Kokie mes buvome tada? – Jauni, gražūs, energingi. Mokėjome gerai dirbti, bet mėgome ir paišdykauti… Noriai dalyvaudavome muzikos mokyklos bei Kultūros namų muzikinių kolektyvų renginiuose, Dainų šventėse, o svarbiausia – visi labai gražiai draugavome.

Net 15 metų – 1964 – 1979 m. mokyklai vadovauja ir klarneto klasėje dėsto Gediminas Kurauskas.  Jauno ir energingo vadovo pastangomis į mokyklą, pabaigę studijas, pradeda grįžti pirmųjų laidų auklėtiniai.

Plečiasi mokinių ir mokytojų koncertinė veikla. Pučiamųjų ir akordeonininkų orkestrai aktyviai koncertuoja rajone ir už jo ribų, dalyvauja respublikinėse Dainų šventėse. Muzikos mokykloje pradeda dirbti nauji specialistai: teoretikai,  akordeonininkai, fortepijono, klarneto ir gitaros specialistai, suskamba pionierių choro balsai. Įkuriami du mokyklos  filialai – Gelgaudiškyje ir Kudirkos Naumiestyje.

1979 m. spalio 1d. mokyklos direktore paskiriama šios mokyklos auklėtinė Dalia Lukošovaitė- Lukoševičienė, kuri mokyklai sėkmingai vadovavo iki pat tragiškos žūties 2003m. lapkričio 28d. Per tuos metus išaugo mokinių skaičius, išsiplėtė dėstomų dalykų sąrašas, padaugėjo mokytojų. Mokykla tapo dailės ir muzikos ugdymo centru, nes 1992 m. mokykloje įkurtas Dailės skyrius, kuriam iki šiandien vadovauja mokytoja Lolita Rūgytė, o 1996 m. lapkričio 15 d. muzikos mokykla pervadinama į Šakių rajono meno mokyklą.

Išsiplėtus mokyklos veiklai trūksta patalpų. Dailės skyrius dirba Šakių pašto patalpose, dalis muzikos skyriaus – darželio „Berželis“ patalpose, dalis – parapijos namuose.

Nuo 2004 m. Meno mokyklos direktorius – Einaras Martinaitis. 2005 m. Šakių r. savivaldybės meras Juozas Bertašius įteikė simbolinį raktą nuo naujų Meno mokyklos namų durų S.Nėries gatvėje. Pagaliau išsipildė moksleivių ir mokytojų svajonė – visiems mokytis ir dirbti po vienu stogu. Meno mokykla mokytojus ir mokinius kviečia į erdvias patalpas, kur visus sutinka ir palydi mokyklos auklėtinio Tomo Puskunigio skulptūra ,,Pradžios Žyma“ tarsi kviesdama į spalvų ir muzikos garsų pasaulį.

2012 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įkuriamas ilgai lauktas ir svajonėse brandintas šokio skyrius, kuriam vadovauja mokytoja Aušra Bukauskaitė – Sederevičienė. 2013 m. rugsėjį mokykloje atidaroma trimito klasė, tarsi jos išdava po metų susiburia bendras Šakių rajono meno mokyklos ir Šakių kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam vadovauja trimito klasės mokytojas Nerijus Jakštonis, diriguoja mokyklos direktorius Einaras Martinaitis. Orkestras per trumpą savo gyvavimo laikotarpį savo kraityje turi svarių laimėjimų: 2014 m. Atvirame Lietuvos pučiamųjų instrumentų čempionate A kategorijoje – I vieta bei diplomas už geriausio privalomo kūrinio atlikimą, 2015 m. Atvirame Lietuvos pučiamųjų instrumentų čempionate B kategorijoje – I vieta, 2016 m. „Aitvaro“ apdovanojimas – Metų kolektyvas.  2016 m. rugsėjį mokykloje suburiama ir fleitos klasė.

Šiuo metu mokykloje ugdoma pagal 3 meno kryptis: muzikos, dailės ir šokio. Muzikos meno kryptį sudaro fortepijono ir akordeono, smuiko, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, teoretinė-vokalinė metodinės grupės.

Fortepijono ir akordeono metodinėje grupėje dirbančių pedagogų dėka moksleiviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose  konkursuose, tokiuose kaip Balio Dvariono pianistų ir stygininkų, „Linksmieji pirštukai“, „Mūzų įkvėpti“, „Muzika be sienų“, „Olimpo Musicale“. Taip pat aktyviai pasirodo festivaliuose „Grojame Šokių muziką“, „Pianistų maratone“ Kaune, ir daugelyje kitų, koncertuoja ne tik prestižinėse Lietuvos salėse, bet ir kultūros namuose, bibliotekose, mokyklose, bažnyčiose, vaikų darželiuose. Patys talentingiausi pianistai vyksta į tarptautinius konkursus ir svečiose šalyse. Mūsų moksleiviai atstovavo meno mokyklai Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Čekijoje. Akordeoninkai taip pat yra nuolatiniai Dainų švenčių dalyviai. Metodinė grupė organizuoja ir į svečius kviečia respublikos kolegas į pianistų festivalius „Vabaliukai“ ir „Rudens spalvos“ ir Šakių miesto pianistų konkursą ir fortepijoninių ansamblių konkurse „Forte Duo”.

Teoretinėje – vokalinėje metodinėje grupėje sėkmingai gyvuoja jaunučių choras ir jaunių choras „Aušrinės“. Šie chorai aktyviai dalyvauja rajono bei respublikos kultūrinėje veikloje, yra nuolatiniai Dainų švenčių dalyviai. Taip pat choristų balsai skamba tarptautiniame festivalyje „Jaunoji  džiazo banga“ Klaipėdoje. Grupės pirmininkė Ramunė Valaitienė organizuoja jau respublikiniu tapusį mokinių chorų festivalį „Lai skamba jaunos širdys“, chorai rengia koncertus visuomenei, dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose, festivaliuose. Jaunių choras „Aušrinės“ koncertavo Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje, taip pat išleido kompaktines plokšteles „Be minoro“ ir „Laukimas“. Solinio dainavimo klasės mokiniai taip pat mokyklą atstovauja įvairiuose konkursuose, koncertuose, festivaliuose, Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė”.

Smuiko,pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinės grupės jaunieji muzikantai taip pat yra aktyvūs įvairių koncertų, konkursų, tarptautinių projektų, festivalių dalyviai. Atlikėjai atstovauja meno mokyklai Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse, Juozo Pakalnio pučiamųjų instrumentų konkurse, tarptautiniuose Lietuvos – Lenkijos projektuose ir daugelyje kitų.

Dailės meno kryptyje nuo 2015 m. rugsėjo teikiamas ne tik pagrindinis dailės ugdymas, bet ir pradinis ugdymas. Mokiniai mokosi piešti, tapyti, lipdyti, grafikos ir dailėtyros pagrindų. Kiekvienais metais moksleiviai dalyvauja vasaros pleneruose, kuriuose turi galimybę kurti ir ilsėtis gamtoje. Moksleiviai savo kūrybą turi galimybę parodyti visuomenei rengdami kūrybines parodas, dalyvaudami įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Taip pat ruošdami įvairias akcijas: valstybinių švenčių paminėjime; akcijose, susijusiose su ekologija; rudens derliaus šventėse. Jaunieji dailininkai semiasi žinių ne tik meno mokykloje, bet ir vyksta į edukacines pažintines keliones, kuriose susipažįsta su įvairių dailininkų kūryba. Dailės mokytojai ir mokiniai bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvos dailės mokyklomis. Aktyvūs ir talentingi moksleiviai noriai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose iš kurių ne kartą parvyksta su apdovanojimais. Nemažai moksleivių pasirinko studijas aukštosiose ir aukštesniosiose dailės mokyklose. Įspūdingi mokinių baigiamieji darbai ir jų gynimas kiekvienais metais tampa gražia mokyklos švente. Šie darbai jau ne vienerius metus puošia Šakių miesto ir rajono įstaigas, taip pat keliauja į parodas kitose Lietuvos dailės mokyklose.

Šokio meno krypties mokiniai ir kolektyvai puošia ne tik daugelį miesto ir organizacijų renginių, bet gali pasigirti ir profesionaliais pasiekimais – tarptautiniame baleto ir šokio konkurse „Allegro 2014“ duetų kategorijoje laimėta I vieta, VI respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk, Dzūkija!“ 2015 laimėtas Grand Prix, o 2016 m. Dainų šventėje „Tu mums – viena“ mokyklą atstovavo du kolektyvai – klasikinio šokio ir tautinių šokių. Kolektyvai aktyviai dalyvauja ne tik rajono kultūrinėje veikloje, bet ir respublikoje – tarptautiniame festivalyje „Vizijos“, Lietuvos vaikų ir moksleivių tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“.

Tęsiasi labai graži tradicija: buvę mūsų mokyklos mokiniai, baigę studijas grįžta dirbti mokytojais į savo mokyklą. Per visą Meno mokyklos gyvavimo istoriją mokykloje dirbo gausus būrys talentingų, energingų, veiklių, darbščių mokytojų, kuriuos visada vienijo vienas tikslas – vesti vaiką į dvasiškai turtingą meno pasaulį.

Viliamės, kad baigę meno mokyklą mokiniai ne tik atskleidė muzikos ir dailės paslaptis, ne tik pažino subtilų kūrėjo pasaulį, bet ir ateityje į daugelį dalykų mokės pažiūrėti kitomis – sielos akimis.

Šakių rajono meno mokykla

© 2024 Šakių rajono Meno Mokykla