Korupcijos prevencija

Už Šakių rajono meno mokyklos korupcijos prevenciją ir kontrolę  įstaigoje atsakingas – pavaduotojas ūkio reikalams Ugnius Arcabas, tel. +370 655 33609, e. p.: ugnius1122@gmail.com

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu: ugnius1122@gmail.com

Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu tiesiogiai  už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui.

Šakių rajono meno mokykla

© 2022 Šakių rajono Meno Mokykla