Misija, Vizija, Vertybės

Šakių rajono meno mokyklos vizija – Šakių rajono meno mokykla, teikianti muzikos choreografijos ar dailės ugdymą gabiems menui vaikams; saugi, moderni, atvira kaitai, besimokanti organizacija, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, suteikianti socialiai teisingas, šiuolaikiškas, pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymo/si sąlygas, padedanti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms bei gebėjimams, formuojanti mokinių vertybines nuostatas, kūrybingus, atsakingus, gebančius integruotis į šiuolaikinį bendrakultūrinį pasaulį.

Mūsų misija – remiantis meno tradicijomis ir šiuolaikinės didaktikos naujovėmis, ugdyti įvairiapusiškai brandžias, iniciatyvias asmenybes, tautinės kultūros papročių ir tradicijų tęsėjus ir kūrėjus.

Vertybės ir filosofija – Mokykloje puoselėjamos pagrindinės žmonių bendrosios vertybės: asmens, jo sąžinės ir minties laisvė, artimo meilė, prigimtinė žmonių lygybė, solidarumas, tolerancija, pagarba tiesai ir išminčiai. Mokykla kūrybiškai perima ir plėtoja tradicines tautos bei pasaulio kultūros vertybes. Jos veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo ir atsinaujinimo principais. Mokykla yra atvira nuolatinei kaitai, ji visuomet pasirengusi kritiškai ir kūrybiškai perimti naują patirtį. Mokykla atskleidžia bendrųjų žmogaus vertybių universalumą, amžinas, pastovias jų prasmes. Ji parodo, kaip šios vertybės lemia žmonių asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Mokykla diegia viltį, kad yra įmanoma siekti tauresnių, artimo meile grindžiamų žmonių tarpusavio ryšių, kad žmonių tarpusavio bei žmonių ir aplinkos santykiai gali būti tobulinami.

Šakių rajono meno mokykla

© 2022 Šakių rajono Meno Mokykla