X

Mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą mokėjimo tvarka