X

Mokslo metų trukmė, atostogos

Mokslo metų trukmė – 170 dienų.

Atostogų grafikas: