X

Ugdymo programos

Mokykla vykdo šias ugdymo programas:

 • pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
 • pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
 • muzikos mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa (4 metai);
 • muzikos išplėstinio neformaliojo švietimo ugdymo programa (3 metai);
 • pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai);
 • pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
 • dailės mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa (4 metai);
 • dailės išplėstinio neformaliojo švietimo ugdymo programa (2 metai);
 • pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai);
 • pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
 • ankstyvojo muzikos ir dailės neformaliojo švietimo ugdymo programa (1-3 metai);
 • šokio išplėstinio neformaliojo švietimo ugdymo programa (3 metai).