X

Misija, Vizija, Vertybės

Šakių rajono meno mokyklos vizija – moderni mokykla, nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką, kurioje atskleidžiami individualūs vaiko gebėjimai ir ugdoma kūrybiška, kritiškai mąstanti, atsakinga, aukštos dvasinės kultūros asmenybė ir kurioje dirba socialiai atsakingas, reiklus, nuolat tobulėjantis, formuojantis mokinio vertybines nuostatas mokytojas.

Misija – teikti formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, vykdant muzikos, dailės ir šokio ugdymo programas.

Vertybės ir filosofija – Mokykloje puoselėjamos pagrindinės žmonių bendrosios vertybės: asmens, jo sąžinės ir minties laisvė, artimo meilė, prigimtinė žmonių lygybė, solidarumas, tolerancija, pagarba tiesai ir išminčiai. Mokykla kūrybiškai perima ir plėtoja tradicines tautos bei pasaulio kultūros vertybes. Jos veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo ir atsinaujinimo principais. Mokykla yra atvira nuolatinei kaitai, ji visuomet pasirengusi kritiškai ir kūrybiškai perimti naują patirtį. Mokykla atskleidžia bendrųjų žmogaus vertybių universalumą, amžinas, pastovias jų prasmes. Ji parodo, kaip šios vertybės lemia žmonių asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Mokykla diegia viltį, kad yra įmanoma siekti tauresnių, artimo meile grindžiamų žmonių tarpusavio ryšių, kad žmonių tarpusavio bei žmonių ir aplinkos santykiai gali būti tobulinami.