X

Kudirkos Naumiesčio dailės skyriaus mokinių piešti darbai, skirti vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejiniam gimtadieniui

,,Jei Dievas duoda šilimą ir lytų, jei leidžia užderėti javams ir mus maitina, argi nepridera pasakyti Jam bent rytą ar vakarą ačiū”, – taip paprastai ir aiškiai moko mus vyskupas MOTIEJUS VALANČIUS. 1801 vasario 28 -ą Nasrėnų kaime gimė vienas svarbiausių, XIX am. vidurio, Lietuvos asmenų: švietėjas, visuomenininkas, Žemaičių vyskupas, blaivybės sąjūdžio ir knygnešystės organizatorius. Savo kūriniuose, vyskupas piešia Žemaitijos paveikslą iš papročių, iš žmonių gyvos kalbos. Moko ir auklėja skaitytoją paprastų gyvenimo tiesų, remdamasis istorijomis iš aplinkos. Vyskupas siekė, kad kiekvienas vaikas einantis pirmos komunijos, mokėtų skaityti. ,,Malda – tai šnekesys su Viešpačiu Dievu” – primena Motiejus Valančius ,,Vaikų knygelėje”, (1868m.), kuri buvo pirmoji literatūra lietuvių kalba skirta vaikams. Meno mokyklos, Kudirkos Naumiesčio dailės skyriaus mokinius pakvietėm piešti darbus skirtus vyskupo jubiliejiniam gimtadieniui. Dailės mokytojas – Mindaugas Pauliukas.

Administracija:
Panašios naujienos